مجموعه کامل آموزش الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری

الگوریتم ابتکاری و فرا ابتکاری

با داشتن تجریه و تخصص کافی در کدنویسی، بکارگیری و ارائه الگوریتم های ابتکاری (Metaheuristic) در حال حاضر مجموعه­ای کامل از کتب، کدهای نوشته شده و فایل­های آموزشی الگورتیم های زیر تهیه کرده­ایم:

1-    سیستم ایمنی مصنوعی (Artificial Immune Systems)

2-    روش های بهینه سازی هوشمند

3-    الگوریتم جستجوی محلی هدایت شده (Guided Local Search )

4-    بهینه سازی تحلیلی

5-    روش های نیتونی

6-    روشهای کاهشی نلدر-مید با اشکال غیر مرکب

7-    الگوریتم ژنتیک

8-    الگوریتم شبیه ساز سرد کردن فلزات  (Simulated Annealing )

9-    الگوریتم بهینه سازی مورچه ها (ANT COLONY OPTIMAZITON )

10-   الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO OR  Particle Swarm Optimization)

11-   یادگیری تقویتی

12-    خودکارهای یادگیر

13-    جستجو ممنوع (TABU SEARCH)

14-    شبکه عصبی

15-     الگوریتم ممتیک ( MEMTIC aLGORITHM )

16-     الگوریتم هارمونی (Harmony SearchAlgorithm )  

17-     رنگ آمیزی گراف (Graph coloring )

18-      سیستم های خبره و هوش مصنوعی

19-      الگوریتم بهینه سازی زنبورها (artificialbee colony (ABC) algorithm)

 

برای خرید DVD این مجموعه با ایمیل n.taghinezhad@gmail.com مکاتبه کنید.


/ 0 نظر / 176 بازدید