Crash algorithm

 

بعد از ابداع روش سیمپلکس توسط جرج بی دانتزیک در سال 1947و نیز اختراع کامپیوتر موضوعی که ذهن اکثر دانشمندان را به خود معطوف کرده بود این بود که چگونه میتوان در مسایل بزرگ و عملی سرعت محاسبات را بالاتر برد. به عبارت دیگر چگونه میتوان در مسایل بزرگ در وقت صرفه جویی کرد .

دانشمندان زیادی در این زمینه به فعالیت ومطالعه  پرداختند . اکثر روشهای مطرح شده روشهایی ابتکاری بودند کد باعث صرفه جویی در زمان می شدند . مجموعه ای از این روشها را می توان تحت عنوان crash algorithm نامگذاری کرد.

این الگوریتم در حالت خاص یک طرح برای کاهش زمان هر تکرار ارائه می دهد . استفاده از این الگوریتم بعضاً باعث افزایش کل تکرارها می شود . اما به علت افزایش سرعت هر تکرار ،کل زمان حل مسئله را کاهش می دهد .برای رسیدن به این مهم این الگوریتم از فرآیند مثلثی کردن استفاده می کند که شامل تعویض ستونهای متغیرهای مصنوعی پایه ای با ستونهایی از متغیر های غیر پایه ، وقتی ستون i ام از قسمت متغیرهای پایه ای با ستون j ام از متغیر های غیر پایه ای تعویض شود درایه i را درایه محوری می نامیم .ستونهایی از متغیر های غیر پایه ای می توانند به عنوان ستونهای ورودی انتخاب شوند که در تمامی سطر های محور گیریهای قبلی دارای درایه صفر باشند.

 

الگوریتم های میانی بکار رفته در این الگوریتم : 

  • الگوریتم gain switch off  
  • الگوریتم HYBRID

  دانلود پروژه  

/ 0 نظر / 4 بازدید