# aimms

رزومه مدیریت وبلاگ

 --------------------------------------------------------------------------------------------- پروژه‌هایتحقیقاتی  --------------------------------------------------------------------------------------------- 1) مجری، برنامه‌ریزی خطوط لوله چندفرآورده‌ای و مدیریت موجودی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، (فروردین 1389–اردیبهشت 1390) - توانستیم زمان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید