# مقاله

بررسی روش بیضوی(خاچیان) برای حل مسائل برنامه ریزی خطی

  Ellipsoid Method or Khachiyan Method   مباحث اصلی پروژه: مقدمه تعاریف روش بیضوی برای حل یک دستگاه از نامعادلات باز با دادهای صحیح الگوریتم بیضوی چرا روش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید