فهرست نشریات متعبر و غیر متعبر وزارت علوم

 

در صورتی که در حال انتخاب مجله ای برای چاپ مقاله خود هستید نگاهی به آخرین لیست منتشر شده وزارت علوم که به معرفی ژورنال های معتبر می پردازد خالی از لطف نیست . دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، سامانه ای را طراحی کرده است که براساس آخرین شماره ارسالی نشریات به دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور، وضعیت انتشار نشریات را به سه رنگ سبز (بدون تأخیر)، زرد (یک شماره تأخیر) و قرمز (بیش از دو شماره تأخیر) نمایش می‌دهد. 

http://journals.msrt.ir

ضمنا لیست ژورنال های فاقد اعتبار خارجی نیز در اسفند ماه 1391 توسط این دبیرخانه تهیه و در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است: 

مشاهده 

/ 0 نظر / 26 بازدید