Crash Procedure

 

هدف مسائل بهینه سازی مینیمم یا ماکزیمم کردن تابع حقیقی f(x)2 است

به طوری که: Ax=b , b1<=x<=b2

که در اینجا A یک ماتریس حقیقی m*n،یb یک بردار حقیقی  m*1  و b1 , b2 بردارهای حقیقی n*1 هستند که می توانند حاوی مولفه های نا متناهی نیز باشند. 

پیدا کردن یک جواب اولیه شدنی برای دستگاه معادلات بالا وقتی که m , n اعداد نسبتاّ بزرگی باشند کار ساده ای نیست.متأسفانه در برخی موارد مسأله پیدا کردن یک نقطه شدنی اولیه به سختی حل مسأله  اصلی است  

از آن جایی که اکثر الگوریتم هایی که برای حل مساله بهینه سازی طراحی شده اند از یک نقطه شدنی اولیه  تکرار های خود را آغاز میکنند ، توجه  محققین  به  روشهایی برای به دست آوردن یک جواب شدنی اولیه در زمان نسبتاّ کمتری معطوف گشت . از جمله این روشها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Crash techniques

Invert method 

Multiple pricing 

ایده تکنیک های crash بر مبنای استفاده از ماتریس های مثلثی در پایه است ، که در ادامه بیشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت. در Invert method  با استفاده از یک پایه پیشرفته تعداد تکرار ها برای رسیدن به بهینگی کاهش می یابد . این روش همچنین استفاده مهم دیگری در بحث مربوط به دقت عددی دارد . در روش Multiple pricing  زیر مجموعه هایی از ماتریس ضرایب انتخاب و هر کدام بهینه می شوند تا زمانی که کل مسأله بهینه گردد .  

فایل کامل پروژه را از لینک زیر بصورت رایگان دریافت کنید:

دانلود پروژه


/ 0 نظر / 40 بازدید