دانلود رایگان پروژه Tanker Scheduing Problem

 

در این پروژه مسئله Tanker Scheduing Problem مورد بررسی واقع شده است. یک شرکت حمل و نقل با استفاده از قایق خود کالاهای فاسد شدنی در شهرستانهای مختلف واقع در سواحل اقیانوس آرام است را جابجا می­کنند. از آنجا که محموله های فاسد شدنی است، مشتریان در مورد زمان تحویل حساس هستند به این معنی که محموله باید قبل از تاریخ تحویل مورد نیاز به مقصد برسد. این شرکت می خواهد برای تعیین حداقل تعداد کشتی­های مورد نیاز برنامه ریزی کند. در مدلسازی و حل این مشکل، باید مدت زمان لازم برای خالی کردن بار ، حمل و نقل و مدت زمان لازم برای رسیدن به بندر مقصد بعدی در نظر بگیرند.


 دانلود فایل 1

 دانلود فایل 2 

 دانلود فایل 3 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید