منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ریاضی 

 منابع مورد نظر با راهنمایی 3 نفر از دانشجویان رتبه های 7 ، 29 و 39 کنکور کارشناسی  رشد تهیه و بصورت عکس برای دانلود در ادامه قرار داده شده است:

روز اول

روز دوم

/ 2 نظر / 4 بازدید
نبی دیگه داداش

منم نظر بزارم دادا

نبی دیگه داداش

خوبه دیگه داداش