تحلیل پوششی داده ها

 

یکی از مسائل مهم مساله اندازه گیری کارایی واحد ها است.روش های مختلفی برای اندازه گیری کارایی واحد های تصمیم گیرنده ارائه شده است این روش ها را می توان به دو دسته مهم تقسیم کرد 
1.روش های پارامتری
2.روش های غیر پارامتری

 

مشکل تعریف فوق از تابع تولید این است که فقط برای سیستم های با یک خروجی قابل کاربرد است مشکل دیگر تشخیص ضابطه تابع است در اقتصاد خرد یک پیش فرض برای تابع تولید با یک خروجی در نظر گرفته می شود و با استفاده از تکنیک های مناسبی در صدد تخمین پارامترهای این تابع هستیم این روش را روش پارامتری می گوییم

روش پارامتری:
 در روش های پارامتری ابتدا شکل خاصی از تابع هدف را پیش فرض می گیریم و با اتخاذ روشی پارامترهای این تابع را معین میکنیم. یکی از معروفترین توابع تولید در اقتصاد خرد تابع کاب – داگلاس است.

 

 روش غیر پارامتری:

      تحلیل پوششی داده ها تکنیکی برای محاسبه ی کارایی نسبی مجموعه ای از واحد های تصمیم گیرنده است که با استفاده از برنامه ریزی ریاضی انجام میگیرد. عبارت نسبی به این دلیلی است که کارایی حاصل نتیجه ی مقایسه ی واحدها با یکدیگر است.لذا کارایی به دست آمده نسبی است نه مطلق وقتی می گوئیم واحد تصمیم گیرنده pام کارا است یعنی این واحد خوب عمل می کند و از منابع به خوبی استفاده می نماید
 

فایل کامل پروژه را از لینک زیر بصورت رایگان دریافت کنید:


دانلود پروژه

/ 0 نظر / 3 بازدید