تحقیق در عملیات ( Operation Research)

بهینه سازی

چرا مقدار بهینه متناهی یک LP در یک نقطه راسی حاصل می شود؟
نویسنده : نعمت الله تقی نژاد - ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
 

 

چرادریک مسئله برنامه ریزی خطی با مقدار بهینه متناهی جواب بهینه دریک نقطه راسی حاصل می شود؟

در این پروژه به بیان و اثبات قضیه اساسی و پایه ای خواهیم پرداخت که مبنای درستی و ارائه الگوریتم سیمپلکس می باشد.

ابتدا مفاهیم و تعاریف اولیه ارائه خواهد شد و سپس صورت قضایای لازم بیان و اثبات خواهد شد و سپس به سوال مربوطه پاسخ خواهیم داد. 

این تحقیق را میتوانید بصورت رایگان در زیر دانلود کنید:

 دانلود 


 
 
 backgroundcolor= class=#2f57a2width:230px; padding-top: 5px;td width=logo